تماس با ما

● شما می‌توانید پیشنهادهای خود را از راه‌های زیر برای ما ارسال نمایید:

■ نامه

Office:304, No.5890 Monkland
Montréal, Canada
H4A1G2

Google Map

■ رایانامه

Info@cibradio.net

■ تلفن

001-514-437-3020

■ توییتر

■ تلگرام

■ اینستاگرام

■ فیسبوک